MATBAA ÜRÜNLERİ

Matbaa hizmeti veren firmalar dijital ve ofset baskı yapmaktadır. Matbaacı bir kişi detaylı bir ürünü hazırlarken 8-9 farklı aşamada ürünü şekillendirerek nihai matbaa ürününü ortaya çıkarabilmektedir. Matbaacılık hizmeti veren firmalar içerisinde birden fazla ürün grubunu barındırabilecekleri gibi tek bir ürüne odaklı olaraktan matbaa üretimi yapılmaktadır. Matbaacılık sektöründe çok fazla alan bulunması sebebi ile çok çeşitli matbaa makine tipleri ve matbaa üretim yapan matbaacı ustaları mevcuttur.

Matbaa sektörü tüm sektörlerle bağlantılı olarak üretim yapan nadir sektörlerdendir. Matbaa firmalarının büyük bir oranı ofset baskı ile üretim yaparak kapasitlerini artırmayı amaçlarken küçük bir kesimde olsa dijital baskı üretimi yapılmaktadır.

Dijital baskı 3 tip altında incelenebilmektedir. Birincisi kağıt baskı işlerinde kullanılır ve acil olarak nitelendirdiğimiz matbaa ürünlerinin üretimi yapılır. İkincisi matbaa reklam aşamasında kullanılan makine tipidir ve piyasada bilinen branda ve folyo vb. gibi matbaa reklam ürünlerinin üretimi sağlanmaktadır. Üçüncü tip olan az adetli üretimlerde kullanılan makine tipidir. Örneğin matbaa promosyon ürünleri içerisinde değerlendirdiğimiz tekstil ürünleri ve az adetli baskılarda tercih edilmektedir.

Batılı tarih yazıcılığına göre Matbaa ve matbaa işleri ile hareketli matbaanın icat edildiği tarih olarak kayıtlara geçen 15. yüzyıl, ofset matbaada batının doğuya karşı elde edeceği üstünlüğün temellerini de atacağı online matbaa için bir süreci başlatmıştır. Matbaacılık her geçen yıl takip eden süreçte matbaa anadolu yakası ve matbaa avrupa yakası olarak ilerlemektedir. Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde matbaa baskı çeşitleri ile hareketli matbaa teknolojisinin uygulanması adına organize matbaa yürütülecek ilk çalışmanın, matbaa fiyatları açısından Gutenberg matbaasından matbaa hizmetleri yaklaşık iki yüzyıl sonra , matbaa sitesi 1700'lü yılların başlarında matbaa ürünleri ve en ucuz matbaa üretimi gerçekleşmesi ve en uygun matbaa fiyatlarının gecikmenin matbaa firmaları açısından bir kayıp ve matbaacılar sitesi için gerilik olarak kabul edilmiştir. Fakat reklam matbaa ve dijital matbaa için ise bu algının ne denli gerçekliği yansıttığı konusu da anlaşmalı matba ve matbaacı ile tarihçilerin sorguladığı, matbaa isimleri ulaşmış bir alandır. Buradan hareketle matbaadan fiyat anakronik yaklaşımların terk edilerek, en yakın matbaa ve ucuz matbaa tarihin doğu ve batı arasında kurulan denge sayesinde geliştiği, matbaa ürün kataloğu ve matbaa cilt çeşitleri dönemsel şartların ve toplumların iç dinamiklerinin göz ardı edilmemesi gerekliliği, matbaa ekonomik şartların oluşması ve matbaa baskı fiyatları ile en kaliteli matbaadan fiyat alınarak ilerlenmesi matbaanın yöntemsel olarak matbaa İşlerinin niteliksel tarihsel tasarım karakterini taşıyan matbaacılık bu çalışmanın temel yaklaşım biçimi olacaktır.

Referanslarımız

Ulus Matbaa geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatları ile müşterilerine hizmet vermekte ve vermeye talip olmaktadır.